Database

База података

Напоменe у вези базе података

База података се сукцесивно ажурира и допуњава новим садржајима. У контексту реализације прве фазе пројекта у базу је унесен највећи број локација (места сећања и комеморације) на простору града и његове околине које су везане за догађаје из Првог и Другог светског рата. Напомињемо да списак локација везан за ове догађаје није коначан, односно да се у базу података и даље уносе нови садржаји.

Приликом мапирања различитих локација (места сећања и комеморације) на којима су страдали становници Новог Сада а у складу са концепцијом и методолошким оквиром пројекта, нису навођена имена жртава, односно изузев у неколико случајева, није извршена персонализација страдалих особа. Персонализација је избегнута искључиво из разлога који се односе на саму идејну концепцију прве фазе пројекта која је била усмерена на мапирање места страдања на простору града у контексту значаја конкретних локација као просторних целина, односно на указивање значаја различитих локација као реалних простора у граду за које се везују трагични догађаји који су се на њима одиграли. У том смислу, узимајући у обзир методолошки приступ, пројекат није тежио идентификацији страдалих особа на конкретним локацајама, већ указивању суштинског значаја конкретних места (просторних целина) као локација које имају наглашен меморијални карактер битан за прошлост и колективно сећање града као целине. Оваквим приступом, иако је персонализација трагично страдалих жртава изостављена, указано је на потребу неговања и афирмисања критичке културе сећања на простору Новог Сада, чиме је указано и дужно поштовање према трагично настрадалим особама.

Напомена у вези мапе локација

Локације (места сећања) на мапи су оквирно одређене, те у том смислу маркери (тачке) на мапи не представљају код свих мапираних локација прецизно одређене просторе на којима су се одиграли догађаји описани у пратећим текстовима, већ оквирне просторне репере који посетиоцима сајта омогућавају лакше сналажење. 

Први светски рат

Други светски рат

Места масовних страдања цивила од 13. до 23. априла 1941. године:

Уводни текст о местима масовних страдања цивила од 13. до 23. априла 1941. године можете прочитати на овој страници.

Места масовних страдања током Новосадске рације 1942. године:

Уводни текст о местима масовних страдања током Новосадске рације 1942. године можете прочитати на овој страници.

Остала места сећања и комеморације везана за догађаје из Другог светског рата: