Упутство за прославу Првог маја Агитпроп комисије Покрајинског комитета КПС за Војводину

Аутор: 
Драгана Катић

САЖЕТАК:

Текст се односи на карактеристике прославе Првог маја на простору Новог Сада током епохе социјализма.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је публикован у марту 2019. године.