Personal memories of the former coast of the Danube and the steamer

Location: 
The Danube Coast
Chronological context: 
Period of socialism

Један од информаната је истакао, како се сећа ,,да када је био мали”, крајем педесетих година, обала Дунава на простору данашњег Кеја жртава рације, није била уређена и како се на ,,крају Радничке улице уливао фабрички канал са отпадним водама у Дунав”. Према његовим речима ,,кеј није био урбанизован, већ је постојао земљани насип на који је био насут шљунак и камен црне боје”. Он је такође истакао ,,како се  магловито сећа пароброда на Дунаву” који би, када су ,,пролазили испод моста Маршал Тито, спуштали своје димњаке, како би могли да прођу испод моста”. Сећа се ,,посебних зупчаника за спуштање димњака”, који су приликом покретања ,,испуштали јаке звукове”.

Personal feelings of citizens