Нови чланци

Друштвене околности у време изградње Моста краљевића Томислава

Аутор: 
Ивана Петровић

САЖЕТАК:

У тексту су представљене основне друштвене околности на простору Новог Сада које су постојале током изградње Моста краљевића Томислава, при је посебан фокус стављен на преконпоновање урбаног пејзажа простора (рушење дела Петроварадинске тврђаве) које су предходиле изградњи моста.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је публикован у априлу 2019. године.

Упутство за прославу Првог маја Агитпроп комисије Покрајинског комитета КПС за Војводину

Аутор: 
Драгана Катић

САЖЕТАК:

Текст се односи на карактеристике прославе Првог маја на простору Новог Сада током епохе социјализма.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је публикован у марту 2019. године.

Променљиво лице сећања града: Укратко о настанку и развоју културе сећања као и о појединим аспектима промена у званичној култури сећања на простору Новог Сада и Петроварадина

Аутор: 
Кристијан Обшуст

САЖЕТАК:

Текст је посвећен питањима у вези са званичном културом сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. Односно, чланак представља преглед формирања и промена у контексту званичне културе сећања града од средине деветнаестог века до данас.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као простори сећања: Карактеристике и могућности њиховог истраживања

Аутор: 
Кристијан Обшуст

САЖЕТАК:

У тексту су представљене поједине особености историјских гробаља Новог Сада и Петроварадина као специфичних ,,простора сећања" у контексту колективне меморије града и културе сећања његових становника.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је побликован у новембру 2017. године.

Одоними Новог Сада: кратак преглед имена улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града

Аутор: 
Кристијан Обшуст

САЖЕТАК:

У тексту је указано на историјске особености културе сећања Новог Сада у контексту његове одономастике, односно на промене у контексту културе сећања и колективне меморије града кроз праксу мењања имена улица од оснивања града до данас.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је побликован у децембру 2014. године.