Лична сећања на игру по огради у околини зграде Бановине

Локација: 
Бановински пролаз
Временски контекст: 
Период социјализма

Један о испитаника са којим је обављен разговор о личним сећањима на простору гарада, истакао је ,,да су се он и његови школски другови често играли на огради око зграде Бановине”. Описивајући карактеристике игре он је рекао како се игра састојала ,,у томе да су деца ходала по огради која је окруживала Бановину” на тај начин што су ходали по њој и да је циљ био ,,да се што дуже остане на огради док неко не би изгубио равнотежу и пао са ње или док их портир не би отерао одатле”. Односно, победник игре би био онај ,,који је најдуже остао на огради”.

Лични утисци грађана