Друштвене околности у време изградње Моста краљевића Томислава

Аутор: 
Ивана Петровић

САЖЕТАК:

У тексту су представљене основне друштвене околности на простору Новог Сада које су постојале током изградње Моста краљевића Томислава, при је посебан фокус стављен на преконпоновање урбаног пејзажа простора (рушење дела Петроварадинске тврђаве) које су предходиле изградњи моста.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је публикован у априлу 2019. године.