Места сећања на страдале грађане који су живели у Приморској улици

Локација: 
Приморска улица
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација, 21–23. јануар 1942. године)

Током рације убијене су две идентификоване жртве јеврејске националне припадности које су живеле у овој улици.

Лични утисци грађана