Место страдања у Гундулићевој улици

Локација: 
Гундулићева улица
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација, 21–23. јануар 1942. године)

У Гундулићевој улици је до сада идентификована једна жртва која је убијена током Новосадске рације.

Лични утисци грађана