Место страдања у Улици Гери Кароља

Локација: 
Улица Гери Кароља
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација, 21–23. јануар 1942. године)

У Улици Гери Кароља до сада је идентификована једна жртва која је убијена током Новосадске рације.

Лични утисци грађана