Место страдања у Улици Данила Киша

Локација: 
Улица Данила Киша
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација, 23. јануар 1942. године)

На овој локацији су до сада идентификоване три жртве – чланови једне јеврејске породице који су убијени током трајања Новосадске рације.

Лични утисци грађана