Место страдања у Улици Достојевског

Локација: 
Улица Достојевског
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација, 21–23. јануар 1942. године)

У Улици Достојевског до сада је идентификовано шест жртава које су убијене током трајања Новосадске рације. Постоје индиције да је број особа убијених у овој улици знатно већи.

Лични утисци грађана