Место страдања у штабу команде I армијске области

Локација: 
Управна зграда команде I армијске области, тзв. зграда „Армије“
Временски контекст: 
Други светски рат (цео период рата, посебно током Новосадске рације од 21. до 23. јануара 1942. године)

У згради штаба команде I армијске области, односно у тзв. згради „Армије“ током Другог светског рата, а посебно током Новосадске рације, испитиван је одређени број грађана Новог Сада. На основу изузетно малог броја података са којима се диспонује, није поуздано утврђен број грађана који су прошли кроз различите облике малтретирања током испитивања у овом објекту, као ни оних који су на овој локацији стрељани или су након испитивања са овог места послати на стрељање.

Лични утисци грађана