About the memory of the May Assembly in 1848 in Sremski Karlovci

13. -23. април 1941. године, Други светски рат Зграда Магистрата лоцирана у историјском нуклеусу Сремских Карловаца на тргу Бранка Радичевића, представља најзначајнији историјски објекат везан за формални настанак Српске Војводине 1848. године. Круцијална важност овог објекта огледа се у чињеници да је са балкона ове зграде патријарх Јосиф Рајачић објавио стварање Српске Војводине, односно да је у овом […]

Одоними Новог Сада: кратак преглед имена улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града

Аутор: Кристијан Обшуст Odonimi ili hodonimi, predstavljaju termine kojima se označavaju nazivi ulica. Iako je njihova primarna svakodnevna funkcija vezana za orijentaciju u kontekstu naselja i urbanih celina, i iako u tom smislu ispunjavaju i funkcije administrativnog aparata, odonimi imaju i drugu simboličku funkciju. Odnosno, nazivi ulica predstavljaju nosioce poruka iz kojih se mogu u određenoj meri […]

Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као простори сећања: Карактеристике и могућности њиховог истраживања

Аутор: Кристијан Обшуст Danas se u savremenoj naučnoj literaturi koja je vezana kako za tanatološke teme, tako i za teme koje se podvode pod istraživanja kulture sećanja, grobljima posvećuje posebna pažnja. Takođe, kao jasno definisane prostorne celine sa nizom pojedinačnih grobova, grobnica, mauzoleja i pratećih sakralnih i profanih objekata, groblja predstavljaju i značajne arhitektonske, odnosno […]

Променљиво лице сећања града: Укратко о настанку и развоју културе сећања као и о појединим аспектима промена у званичној култури сећања на простору Новог Сада и Петроварадина

Аутор: Кристијан Обшуст Oficijalna kultura sećanja predstavlja kulturni i društveni konstrukt i kao takva je u bliskoj vezi sa konstruisanjem politike sećanja i procesa nastanka identiteta koja je pak kroz istoriju uvek predstavljala domen vladajućih elita još od nastanka pojedinih institucionalizovanih političkih i državnih subjekata. Ipak, iako bi se koreni vezani za državno plasiranje obrisa […]

Упутство за прославу Првог маја Агитпроп комисије Покрајинског комитета КПС за Војводину

Аутор: Драгана Катић Празници и светковине су увек заузимали веома значајно место у културном и ритуалном животу народа, чинећи их у историјском смислу препознатљивим и неотуђивим делом идентитета нације и државе. У основи појам празника и празновања представља посебне дане установљене обичајима или законом, током којих су уобичајене активности, пре свега рад или било који […]

Друштвене околности у време изградње Моста краљевића Томислава

Аутор: Ивана Петровић Привредна и грађевинска делатност у Новом Саду је доживела праву експанзију између два светска рата. Један од најзначајнијих подухвата новосадског грађевинарства неизоставно припада изградњи моста краљевића Томислава. Изграђен по пројекту мађарског инжeњера Силарда Зјелинског, ректора Техничког факултета у Будимпешти, био је сјајна реплика чувеног Ланчаног моста у Будимпешти. Иако је пројекат за […]

Лична сећања на основну школу Ђорђе Натошевић

Локација: Основна школа Ђорђе Натошевић   Саговорник који је похађао ову школу почетком и средином шездесетих година, приликом разговора о њој, између осталог је истакао ,,како је то била прва експериментална школа у Новом Саду, односно ,,огледна школа која баш и није била на адекватном педагошком нивоу”. Он је истакао ,,да су учионице имале обичан […]

Commemorative Plaque on the Belgrade Gate Dedicated to the Arrival of the Serbian Army in Novi Sad

Локација: Београдска капија – Подграђе Петроварадинске тврђаве, Петроварадин Спомен-плоча на Београдској капији која симболише улазак српске војске у Нови Сад 9. новембра 1918. године изворно је била израђена од бронзе у техници високог, односно алто-рељефа и била је постављенa 1938. године поводом обележавања двадесетогодишњице од овог догађаја. Плоча димензија 3,2 x 1,5 м. била је […]

Место сећања на Велику народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи у Новом Саду

Локација: Трг Слободе, Зграда Војвођанске банке Зграда у којој се данас налази седиште Војвођанске банке, лоцирана на главном градском тргу у Новом Саду – Тргу Слободе бр. 7, представља кључно место сећања и локацију од круцијалног значаја везану за догађај на ком је донета одлука о присаједињењу Бачке, Баната и Барање, Краљевини Србији и нешто касније Краљевини СХС. […]

A Place of Executions in the Headquarters of the I Military District Command

Локација: Управна зграда команде I армијске области, тзв. зграда „Армије“ У згради штаба команде I армијске области, односно у тзв. згради „Армије“ током Другог светског рата, а посебно током Новосадске рације, испитиван је одређени број грађана Новог Сада. На основу изузетно малог броја података са којима се диспонује, није поуздано утврђен број грађана који су […]