Место страдања у Гогољевој улици

На две ло­ка­ци­је у Го­го­ље­вој ули­ци, тре­ћег да­на Раци­је – 23. ја­ну­а­ра, у при­ват­ним ку­ћа­ма уби­је­не су две особе.

Scroll to Top
Skip to content