О месту сећања на Мајску скупштину 1848. у Сремским Карловцима

13. -23. април 1941. године, Други светски рат Зграда Магистрата лоцирана у историјском нуклеусу Сремских Карловаца на тргу Бранка Радичевића, представља најзначајнији историјски објекат везан за формални настанак Српске Војводине 1848. године. Круцијална важност овог објекта огледа се у чињеници да је са балкона ове зграде патријарх Јосиф Рајачић објавио стварање Српске Војводине, односно да је у овом […]

Одоними Новог Сада: кратак преглед имена улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града

Аутор: Кристијан Обшуст Odonimi ili hodonimi, predstavljaju termine kojima se označavaju nazivi ulica. Iako je njihova primarna svakodnevna funkcija vezana za orijentaciju u kontekstu naselja i urbanih celina, i iako u tom smislu ispunjavaju i funkcije administrativnog aparata, odonimi imaju i drugu simboličku funkciju. Odnosno, nazivi ulica predstavljaju nosioce poruka iz kojih se mogu u određenoj meri […]

Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као простори сећања: Карактеристике и могућности њиховог истраживања

Аутор: Кристијан Обшуст Danas se u savremenoj naučnoj literaturi koja je vezana kako za tanatološke teme, tako i za teme koje se podvode pod istraživanja kulture sećanja, grobljima posvećuje posebna pažnja. Takođe, kao jasno definisane prostorne celine sa nizom pojedinačnih grobova, grobnica, mauzoleja i pratećih sakralnih i profanih objekata, groblja predstavljaju i značajne arhitektonske, odnosno […]

Променљиво лице сећања града: Укратко о настанку и развоју културе сећања као и о појединим аспектима промена у званичној култури сећања на простору Новог Сада и Петроварадина

Аутор: Кристијан Обшуст Oficijalna kultura sećanja predstavlja kulturni i društveni konstrukt i kao takva je u bliskoj vezi sa konstruisanjem politike sećanja i procesa nastanka identiteta koja je pak kroz istoriju uvek predstavljala domen vladajućih elita još od nastanka pojedinih institucionalizovanih političkih i državnih subjekata. Ipak, iako bi se koreni vezani za državno plasiranje obrisa […]

Друштвене околности у време изградње Моста краљевића Томислава

Аутор: Ивана Петровић Привредна и грађевинска делатност у Новом Саду је доживела праву експанзију између два светска рата. Један од најзначајнијих подухвата новосадског грађевинарства неизоставно припада изградњи моста краљевића Томислава. Изграђен по пројекту мађарског инжeњера Силарда Зјелинског, ректора Техничког факултета у Будимпешти, био је сјајна реплика чувеног Ланчаног моста у Будимпешти. Иако је пројекат за […]